CONTEMPORARY ART STOCKROOM Christine Nakamarra Curtis

Mina Mina Dreaming - Ngalyipi 1691/18ny
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi 1691/18ny 2018
acrylic on canvas
122cm x 240cm
$5,800 AUD
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #94/18ny
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #94/18ny 2018
acrylic on canvas
183cm x 122cm
$4,550 AUD