Patrick Japangardi Williams

Mina Mina Dreaming #1417/17ny
Mina Mina Dreaming #1417/17ny 2017
acrylic on canvas (unstretched)
91cm x 183cm
$3,500 AUD
Mina Mina Dreaming #1271/17ny
Mina Mina Dreaming #1271/17ny 2017
acrylic on canvas, stretched
76cm x 183cm
$3,000 AUD
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #2845/14ny
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #2845/14ny 2014
acrylic on canvas, unstretched
107cm x 46cm
$990 AUD
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #3966/17
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #3966/17 2017
acrylic on canvas, unstretched
107cm x 91cm unstretched
$1,800 AUD
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #143/18
Mina Mina Dreaming - Ngalyipi #143/18 2018
acrylic on canvas
152cm x 61cm
$2,500 AUD